top of page

 

בס"ד

איטום אדניות

 (נכתב ונערך ע"י אבנר חשאי)

בדומה למשטחים מרוצפים גם אדניות יש לאטום ע"י יריעה ביטומנית או כל חומר אחר המתאים לצרכי המשט וייעודו

החומרים המתאימים לעבודה זו והם המומלצים הינם חומרים על יסוד ביטומני אשר בחלקם קיימים חומרים נגד שורשים המונעים מהשורשים לחדור את שכבת האיטום ולגרום לרטיבויות

כמו כן יש להקפיד על שיפועים וניקוזים מתאימים למים

איטום אדנית הינו חובה למניעת בעיה באיזורים הללו כדי להימנע מתיקונים אשר ידרשו את פירוק הגינה והוצאת החול לשם תיקונים

מומלץ לבצע את האיטום בחומרים מתאימים בלבד

מפרט לאיטום אדניות ע"י יריעה ביטומנית

יצירת שיפועים לכיוון ניקוז המים

תיקוני בטון והחלקת קירות האדנית ליצירת משטח חלק

מריחת פריימר על גבי המשטח

(הלחמת יריעת חיזוק בהיקף הרולקה (תלוי בסוג ורוחב האדנית

הלחמת יריעה עד לקצה גובה האדנית

סגירת חיבורי ופינות היריעה ע"י מסטיק ביטומני

בדיקה בהצפה למשך 48 שעות

מפרט לאיטום אדנית ע"י משחות ביטומניות

יצירת שיפועים לכיוון ניקוז המים

מריחת פריימר על גבי המשטח

מריחת שכבה ראשונה של משחה ביטומנית ע"ג המשטח עד לקצה גובה האדנית

הטבעת רשת אינטרגלס וייבוש של כמשך שעתיים

מריחת שכבה שניה של משחה ביטומנית ומתן כיסוי מלא לרשת האינטרגלס

בדיקה בהצפה למשך 48 שעות לאחר ייבוש מלא של המשחה

מומלץ לא להשתמש בחומרים על בסיס מים

נכתב ונערך ע"י חשאי אבנר

bottom of page